Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

κλέβω λιγάκι από τον λόγο Του και πλάθω πνεύμα

κλέβω λιγάκι από το καλός Του και πλάθω ομορφιά

κλέβω λιγάκι από την αρμονια Του και πλάθω ψυχή

κλέβω λιγάκι από το Είναι και πλάθω το Όλον